Oferta

Doświadczenie.
Profesjonalizm.


Prowadzenie własnej działalności wymaga poświęcenia, przez co często brakuje nawet chwili, aby dostarczyć dokumenty do biura. W odpowiedzi na zapotrzebowanie oferujemy odbiór dokumentów w dogodnym terminie, bez dodatkowych opłat.

Księgowość

W ramach obsługi księgowej oferujemy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
 • prowadzenie ksiąg w pełnym zakresie
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie oraz składanie sprawozdań finansowych
 • pomoc w rozwiązaniu zaległości księgowych z lat ubiegłych
 • składanie okresowych sprawozdań finansowych
 • deklaracje podatkowe VAT,CIT,PITc

Kadry i płace

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy:

 • sporządzanie listy płac
 • rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników
 • pełna obsługa rozliczeń z ZUS oraz sporządzenie deklaracji ZUS
 • prowadzenie kart wynagrodzeń
 • roczne rozliczenia podatkowe pracowników oraz raporty zarządów
 • przygotowanie umów cywilno-prawnych oraz umów o pracę
 • obsługa rozliczeń z ZUS
 • przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań pracowników z ZUS
 • wystawianie świadectw pracy

Doradztwo

W ramach doradztwa oferujemy:

 • doradztwo księgowo-kadrowe
 • doradztwo podatkowe
 • doradztwo finansowe
 • pomoc w rejestracji podmiotów gospodarczych wraz z przygotowaniem wszelkich formalności
 • pomoc w wyborze formy prawnej dla konkretnego rodzaju działalności
 • reprezentowanie klienta przed wszelkiego rodzaju organami

PIT, VAT, Ryczałt

Z nami rozliczysz PIT

Oferujemy profesjonalną pomoc w rozliczeniu wszelkich deklaracji, począwszy od podatku VAT, po rozliczenie podatku dochodowego dla osób fizycznych (PIT). Możesz na nas polegać! Naszym głównym celem jest zapewnienie naszym Klientom przede wszystkim bezpieczeństwa podatkowego, poprzez świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie oraz dostosowanych do potrzeb i wymagań uwzględniając całą specyfikę prowadzonej działalności.